waarom-banner-img

 • Hoe krijg ik zicht op alle openstaande acties in mijn bedrijf?

  Als CEO neem je in alle dossiers het voortouw. Je zit meetings voor en verdeelt actiepunten. Maar waar krijg jij een overzicht van wat afgewerkt is en wat nog openstaat.

  met too-doo®…

  komen alle acties samen in een company cockpit waar je de status van elk project of actiepunt ziet.

  Icon-thumbs-up

  company cockpit

 • Hoe zet ik me ook zelf aan het werk als bedrijfsleider?

  Iedereen in gang steken, je zou haast vergeten dat je als chef zelf ook nog huiswerk hebt. Maar hoe zie je het bos nog door de bomen van alle to do-lijstjes? Wie zet jou aan het werk?

  met too-doo®…

  krijg je naast een company cockpit ook een persoonlijk actieregister met dringende en minder dringende taken.

  Icon-thumbs-up

  persoonlijk actieregister

 • Hoe weet ik of ik de juiste acties onderneem?

  Acties opzetten is goed, maar hoe weet je dat ze nuttig zijn? Vaak zien we het grotere geheel niet en snappen de medewerkers niet hoe iets bijdraagt tot de realisatie van de missie van je bedrijf.

  met too-doo®…

  zie je bij elke actie in welke doelstelling die kadert. Zo maak je de bedrijfsstrategie concreet voor alle medewerkers.

  Icon-thumbs-up

  concrete acties

 • Hoe kan ik de dynamiek binnen een team objectief meten?

  Vaak is het niet makkelijk te oordelen hoe slagkrachtig een afdeling is. Je voelt wel of er een dynamiek heerst, maar slaagt er soms niet in dat ook objectief te onderbouwen met gegevens.

  met too-doo®…

  breng je in kaart hoeveel acties een team binnen de vooropgestelde tijd realiseert.

  Icon-thumbs-up

  performante teams

 • Hoe bepaal ik de agenda van mijn managementmeeting?

  We kennen het allemaal: de agenda van het managementteam is overvol waardoor het operationele en het strategische door elkaar lopen. Om de rust en het overzicht te behouden, ben je maar beter met de juiste dossiers bezig.

  met too-doo®…

  worden processen of flows waar het vaak fout loopt in het rood aangeduid in de company cockpit waardoor je de juiste knelpunten ter bespreking agendeert.

  Icon-thumbs-up

  juiste focus

 • too-doo-img1

  too-doo® maakt kwaliteit bespreekbaar in je organisatie

  Het is niet altijd evident om het in organisaties over kwaliteit te hebben. We worden al snel opgeslorpt door de praktische drukte van elke dag. Door de structuur, visie en doelstellingen open en toegankelijk te maken voor alle medewerkers, wordt het onderwerp wel bespreekbaar: ‘hoe kunnen we het samen nog beter aanpakken?’.