waarom-banner-img

 • Hoe doe ik de verslaggeving van vergaderingen?

  We verliezen allemaal veel tijd met het maken van de verslagen van managementmeetings. Vaak moet het verslag nog eens nagelezen en goedgekeurd worden. Vervolgens wordt het rondgemaild, wat op zijn beurt voor overvolle mailboxen zorgt.

  met too-doo®…

  maak je het verslag tijdens de vergadering en wordt het op een centrale plaats bewaard waar iedereen het kan raadplegen.

  Icon-thumbs-up

  efficiënte verslaggeving


 • Hoe kan ik actiepunten toekennen aan medewerkers?

  Soms ontstaat er discussie over wie wat had moeten uitvoeren tegen de volgende vergadering. Het was niet duidelijk wie het werkpunt voor zijn rekening had moeten nemen of wat er precies verwacht werd. Dit zorgt vaak voor frustraties.

  met too-doo®…

  worden acties toegewezen aan medewerkers. Na de meeting vindt de collega in zijn persoonlijk actieregister wat precies van hem verwacht wordt tegen de volgende vergadering.

  Icon-thumbs-up

  actieve medewerkers


 • Hoe krijg ik zicht op timings en actieplannen?

  Welke zin heeft het om timings en deadlines te bepalen als we ze niet kunnen opvolgen? Van zodra je als bedrijfsleider het gevoel krijgt achter de feiten aan te lopen, dan zorgt dit voor een erg onaangenaam gevoel.

  met too-doo®…

  zie je meteen wie zijn timing behaalt en waar het fout loopt. Kleuren geven aan welke medewerker tegen zijn deadline aanloopt of hem misschien al overschreden heeft.

  Icon-thumbs-up

  respect voor timings en deadlines


 • Hoe zorg ik er voor dat mijn medewerkers organisatiebreed denken?

  Een goede medewerker is actief in verschillende werkgroepen. Overal krijgt hij zijn huiswerk mee, waardoor hij het grote plaatje niet meer dreigt te zien.

  met too-doo®…

  kan je acties koppelen aan strategie en doelstellingen. Zo ziet de medewerker meteen waarom hij welke actie moet ondernemen. Dat geeft hem rust en richting.

  Icon-thumbs-up

  een ruime blik op de onderneming


 • Hoe kan ik mijn medewerkers beter laten samenwerken?

  Er zijn veel projecten lopende in een bedrijf. Zowel de projectmanager, teamleden als management moeten een goed overzicht hebben over het verloop van de projecten.

  met too-doo®…

  kan je als teamlid jouw acties zien in het complete project en heeft het management zicht of de projecten nog op schema zijn.

  Icon-thumbs-up

  eenvoudig projectmatig werken

 • too-doo-img1

  too-doo® maakt kwaliteit bespreekbaar in je organisatie

  Het is niet altijd evident om het in organisaties over kwaliteit te hebben. We worden al snel opgeslorpt door de praktische drukte van elke dag. Door de structuur, visie en doelstellingen open en toegankelijk te maken voor alle medewerkers, wordt het onderwerp wel bespreekbaar: ‘hoe kunnen we het samen nog beter aanpakken?’.