Alle acties centraal beheerd

Nooit meer op zoek gaan naar actielijsten : alles op 1 plaats

In veel bedrijven zijn er vergaderingen. Vaak neemt iedereen zijn eigen notities, en soms is er een verslag of actielijst. Maar waar sla je die op ?

too-doo® geeft de mogelijkheid om tijdens de vergadering al de acties te noteren en toe te wijzen aan medewerkers. Iedereen krijgt zijn/haar acties te zien in een persoonlijk dashboard.

Bij de volgende vergadering kan je snel zien welke acties er nog openstaan uit voorgaande vergaderingen.

Samen continu verbeteren

Het ganse team in beweging om samen beter te presteren

Optimalisaties komen niet van individuen, maar van het ganse team.

too-doo® biedt de gebruiker zeer overzichtelijke dashboards die voortdurend een up-to-date beeld geven van de efficiëntie en het kwaliteitsniveau binnen de diverse bedrijfsprocessen en de acties die nog openstaan.

too-doo® stuurt je, indien nodig, berichten, om je te herinneren dat er nog acties op je wachten 🙂

Processen duidelijk omschreven

Processen zijn het hart van je bedrijf. Ken je ze wel voldoende ?

We starten van een bedrijfskaart, waar alle processen zijn gedefinieerd. Proces-eigenaars kunnen hun processen beschrijven via turtle-diagramma’s. Een eenvoudige manier om op 1 blz de voornaamste elementen van een proces te definiëren.

Processtappen, KPI’s, risico’s, opportuniteiten, documenten en wie-doet-wat in je organisatie worden zo voor iedereen duidelijk.

De kracht van too-doo® is de mogelijkheid om acties te koppelen aan bepaalde proces-parameters, zoals risico’s. Zo stel je veilig dat er ook daadwerkelijk iets gedaan wordt aan bepaalde situaties.

Kwaliteit blijvend bewaken

Meten is weten ……

Er is de noodzaak om regelmatig een aantal zaken te verifiëren. Binnen ISO-systemen noemen we dit interne audits.

Stel via too-doo® je audit programma op, wijs auditoren toe en voer de audits uit.

Op het einde van de audit is  je verslag af. De proces-eigenaars worden geinformeerd over gevonden afwijkingen en too-doo® zorgt er voor dat de afwijkingen worden opgelost door de proces-eigenaars te helpen met de nodige stappen.

Ook leveranciers kunnen continu worden geevalueerd en too-doo® stelt zelfs een “aanvraag tot verbetering” op in de leverancier minder goed presteert.

In een overzichtelijk dashboard zie je meteen waar er ingegrepen dient te worden en waar er optimalisaties of bijsturingen nodig  zijn.

 

Waarom too-doo®?

  • 100% veilig en 99, 99% uptime gegarandeerd
  • ISO 9001 compliant
  • Gratis proefversie
  • 24/7 en vanop elke locatie toegankelijk
  • Onbeperkt aantal processen beheren en auditeren
  • Iedereen kan procesverbeteringen voorstellen via de feedbackmodule

Nieuwsgierig?

Probeer too-doo® vrijblijvend!

Vraag demo