• work-img

  overzichtelijk

  Als bedrijfsleider wil je dynamiek brengen op vele domeinen. Dat brengt heel wat acties met zich mee. Met too-doo® beschik je voortaan over een eenvoudig overzicht. Jouw persoonlijk dashboard toont waar jij nog moet aan werken, maar je kan ook terugvallen op een handige company cockpit. Die brengt alle acties van je bedrijf in kaart, koppelt er timings en verantwoordelijkheden aan en toont waar de bottlenecks in de onderneming zitten.

  ik wil overzicht creëren vraag een gesprek
  overzichtelijk-icon overzichtelijk-icon-m

  82%

  van de bedrijfsleiders stelt niet te weten welke de openstaande actiepunten zijn binnen hun organisatie. Ruim de helft behelpt zich met eigen gemaakte Excel files om het overzicht te bewaren.

 • work-img

  activerend

  In de ideale wereld weet elke medewerker wat van hem verwacht wordt en neemt hij spontaan verantwoordelijkheid op. Jammer genoeg is dat niet de realiteit. Goede afspraken maken goede vrienden en dus besteed je maar beter aandacht aan wie wat moet doen. too-doo® kent nog tijdens vergaderingen werkpunten toe aan je personeel, enthousiasmeert hen en zet hen aan tot actie en samenwerking.

  ik wil mijn team motiveren vraag een gesprek
  activerend-icon.png activerend-icon.png

  71%

  van de medewerkers weet na een meeting niet wat van hen verwacht wordt. In 40% van de gevallen is er de volgende vergadering trouwens debat over wat nu precies met dat actiepunt bedoeld werd.

 • work-img

  structurerend

  Doorheen de jaren heb je een bepaalde manier van werken ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat iedereen ‘mee’ is, kan het goed zijn workflows en bedrijfsprocessen te verankeren. Met too-doo® maak je jouw werkwijze en doelstellingen zichtbaar voor elke medewerker. Meer nog, door er ook acties aan te koppelen, breng je de strategie tot leven en maak je kwaliteitsverbeteringen bespreekbaar in de organisatie. Zo kom je tot operational excellence!

  ik wil structuur vraag een gesprek
  structurerend-icon structurerend-icon

  58%

  van het management zegt dat de strategie van het bedrijf niet leeft in de organisatie. Elk jaar wordt wel een jaaractieplan opgemaakt, maar dat blijft nadien vaak dode letter.

 • work-img

  tijdsbesparend

  ICT-tools zijn handig om de vele en nuttige managementinformatie te bekomen, zolang je maar weet waar je de info kan vinden. too-doo® brengt data uit verschillende modules bij elkaar en zet ze om in bevattelijke managementinfo.

  ik wil tijd besparen vraag een gesprek
  tijdsbesparend-icon tijdsbesparend-icon

  90%

  van de kwaliteitsmanagers ergert zich mateloos aan de tijd die nodig is om relevante informatie uit softwarepakketten te halen. Volgens hen kruipt er immens veel tijd in het samenstellen van managementrapporten en het opvolgen van acties.

 • too-doo-img1

  too-doo® maakt kwaliteit bespreekbaar in je organisatie

  Het is niet altijd evident om het in organisaties over kwaliteit te hebben. We worden al snel opgeslorpt door de praktische drukte van elke dag. Door de structuur, visie en doelstellingen open en toegankelijk te maken voor alle medewerkers, wordt het onderwerp wel bespreekbaar: ‘hoe kunnen we het samen nog beter aanpakken?’.