← terug naar overzicht

Van droom naar actie

  • mensen-icon

    Gert Van De Vijver22/01/2021

Blijft het bij dromen over groei en betere resultaten in je onderneming? Deze vier stappen zijn de sleutel naar de realisatie van jouw bedrijfsdroom.

Een stappenplan om werk te maken van je bedrijfsdroom? Ja, het bestaat. Gaat het vanzelf? Dat jammer genoeg niet. Maar met een doordacht plan van aanpak kom je al een heel eind. In deze blog gaan we samen met jou de uitdaging aan om in vier stappen te gaan van droom naar actie. Van abstract idee naar concreet plan, én resultaat.

Stap 1: Wat is jouw ondernemersdroom?


In de eerste plaats is het cruciaal om te weten wat jouw droom precies inhoudt. Die droom, ook wel eens de missie of visie van het bedrijf genoemd, is de vertaling van waar je naartoe wil met je bedrijf. Pas als je dat weet, kan je ook de weg naar die droom uitstippelen.

Neem een leeg blad en schrijf neer waar je binnen 5 jaar wil staan met je bedrijf. Vergeet even de termen missie en visie. Durf dromen. Wat is jouw grootste ambitie? Denk niet in termen van omzet of winst. Vergeet even de cijfers en probeer je droom enkel in woorden te formuleren.


Bijvoorbeeld: “Ik wil met mijn bedrijf in bio vruchtensappen de Europese markt veroveren en ervoor zorgen dat mijn producten toegankelijk zijn voor iedereen.”

Europa, dus je droomt internationaal. Toegankelijk voor iedereen, dus ten minste een deel van je producten moet budgetvriendelijk zijn. En natuurlijk zal ook het ‘bio’-aspect doorslaggevend zijn.Stap 2: Giet je droom in concrete doelstellingen


De volgende stap: je droom die je in stap 1 hebt beschreven, in bedrijfsdoelen gieten. Nu pas komen de cijfers aan de beurt. Betekent je droom dat je een bepaalde omzet moet halen? Wat met het menselijk kapitaal in je onderneming? Moeten er bepaalde investeringen gedaan worden? Wees zo concreet mogelijk en zorg dat doelstelling specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden is . Het zogenaamde SMART-principe.

Bijvoorbeeld: “Tegen eind 2023 willen we een omzet realiseren van 1M€ en een EBIDA van 15%. Daarnaast is er ook de doelstelling om tegen dan CO²-neutraal te gaan produceren
.Stap 3: Bepaal je strategie


Je strategie vertelt hoe je de bedrijfsdoelen, die je in de vorige stap hebt bepaald, gaat realiseren. Om zo dichter bij je droom te komen. Hoe ga je het concreet aanpakken? Met welke factoren moet je rekening houden en hoe ga je daarmee om? Heb je meerdere doelstellingen, dan heeft elke doelstelling zijn eigen strategie, zijn eigen draaiboek. Zo stippel je de weg naar het realiseren van je doelstellingen concreet uit en blijft je droom geen dode letter.

Bijvoorbeeld: “Om die omzet te realiseren, gaan we in de eerste plaats de Belgische markt aanpakken (1) en mikken we op een omzet van 200.000 euro tegen eind 2023. Nadien trekken we naar Nederland (2) waar we mikken op 300.000 euro en naar de UK (3) met 450K€ als ambitie. We gaan ook nieuwe producten ontwikkelen (4) om onze groei te ondersteunen.  Dit zijn dus 4 strategieën.Stap 4: Acties


Als laatste stap splits je de strategie op in concrete deelacties of projecten. Acties die je (intern of extern) gaat toewijzen en opvolgen. Jouw rol als manager of zaakvoerder? Het overzicht bewaren. Je medewerkers krijgen op hun beurt de verantwoordelijkheid over hun eigen toegewezen actie. Ieders actie draagt bij tot de droom. Iedereen is betrokken, iedereen is mee. De neuzen staan in dezelfde richting.