← terug naar overzicht

Operational Excellence in een KMO

  • mensen-icon

    Gert Van De Vijver02/11/2020

Twijfel je of je Operational Excellence toepast in je bedrijf ? Vrijwel zeker ben je er elke dag mee bezig als je spreekt over efficiënter werken, de juiste dingen doen, wie doet wat, enz...

Wees nu eerlijk... wie is daar nu niet mee bezig ?

Maar wat is nu Operational Excellence?

Het is belangrijk om het goed te positioneren tussen allerlei termen zoals strategie, lean, 5S, procesoptimalisatie en nog vele andere vaktermen. Strategie is een belangrijk onderdeel in je bedrijfsvoering, maar vergeet ook focus niet. In het boek “The Discipline of Market Leaders” beschrijven Treacy & Wiersema dat er 3 assen zijn die je strategie mee helpen bepalen. Het is belangrijk om te focussen op 1 van deze 3 assen.

Product Leadership is voor jou van toepassing als je echt trendsetter bent in je markt. Wanneer je meer kiest voor klantenbinding, heb je het over Customer Intimacy. Wanneer kosten-efficiënt werken jouw focus is, dan heb je het over Operational Excellence.

Er bestaan heel veel boeken over dit onderwerp, maar in essentie gaat het over het deugdelijk beheer van je dagelijkse activteiten om ervoor te zorgen dat je strategie op langere termijn wordt uitgevoerd.

" de juiste dingen juist doen "

Wat is het doel ?

Het is nooit een doel op zich om efficiënter te werken. Elk bedrijf streeft naar meer business impact realiseren,  groei in omzet en winst en tevreden klanten hebben.

stap 1 : Strategie implementatie

Het is belangrijk eerst je lange termijn "droom" te definiëren. Vaak spreken we van missie/visie. Vervolgens ga je objectieven bepalen waaraan je strategieën gaat hangen. Tenslotte moet je deze vertalen naar de dag-dagelijkse processen. In deze oefening ga je de nodige acties koppelen aan deze strategische punten. De meeste bedrijven hebben wel een strategie uitgewerkt (in één of andere vorm), maar het ontbreekt aan acties en opvolging. Met deze werkwijze ga je je droom omzetten naar acties

In de literatuur wordt dit de OGSM-methode genoemd (Objectives-Goals-Strategies - Measures)

stap 2 : Excellente processen

Je hebt dus efficiënte processen nodig zodat iedereen weet wat exact van hem of haar wordt verwacht en hoe zaken moeten worden uitgevoerd. Het hoeft helemaal niet complex te zijn om de processen in kaart te brengen. het is al nuttig neer te schrijven welke processen je hebt en nadien kan je elk proces verder gaan detailleren.

Er zijn verschillende manieren om processen te beschrijven. Wij zijn grote voorstander van turtle- of schilpaddiagramma's.

stap 3 : Performante systemen

Performante systemen zorgen voor een goede communicatiedoorstroming. Hier is digitalisatie al een stap in de goede richting. Er zijn momenteel heel veel gespecialiseerde pakketten op de markt zoals

  1. ERP
  2. CRM
  3. DOC Mgt
  4. ...

Het is belangrijk dat de systemen met elkaar communiceren, voor zover dit nuttig is. Je hoeft niet elk systeem met alles te verbinden als er geen nuttig info moet uitgewisseld worden.

stap 4 : Prestatie management

Het is ook belangrijk om processen goed op te volgen door prestatiemanagement. Door middel van KPI’s (Key Performance Indicatoren ) wordt alles gemonitord en kan je snel bijsturen waar nodig.

stap 5 : Effectieve teams

Je hebt natuurlijk ook effectieve teams nodig die goed samenwerken en weten wat van hen wordt verwacht.

In veel bedrijven zijn er wel groepen van mensen, maar deze werken niet als team samen.

Dit alles noemen we Operational Excellence en het deugdelijk beheer ervan Operational Governance.

Conclusie

Operational Excellence is noodzakelijk voor elk bedrijf. De kracht zit in het hebben van een goede structuur waaraan acties zijn gekoppeld. Dit garandeert dan duidelijkheid in de organisatie en zorgt er ook voor dat zaken worden aangepakt en veranderingen worden doorgevoerd.

Al deze facetten worden ondersteund door ons platform too-doo.