Fundamentals

Overzicht

Een dashboard per medewerker en een management cockpit.

Vergaderingen

Vergaderingen organiseren, tijdens de bijeenkomst de acties notuleren en nadien opvolgen.

Strategie

De langetermijndoelen duidelijk omschrijven en zorgen dat ze worden uitgevoerd.

  • - OGSM : Objectives-Goals-Strategies-Measures
  • - SWOT- Context analyse
  • - Stakeholder analyse
  • - Bedrijfswaarden koppelen aan attitudes

Processen

Processen beschrijven via turtlediagramma’s en zo controle krijgen over

  • - Competenties van medewerkers per proces
  • - Duidelijkheid over hoe het proces verloopt
  • - Risico en kansen beheren
  • - Middelen opvolgen
  • - KPI’s gekoppeld aan bedrijfsdoelstellingen

Organisatie

Beheer je organisatiestructuur en breng je in-house competenties in kaart.

Interne meldingen

Iedereen kan vastetllingen of ideeën melden en zo meewerken aan continu verbeteren

Klachtenbeheer

Registratie van klanten- en leveranciersklachten die dan structureel worden aangepakt.

Klantentevredenheid

Klanten zijn de basis van je bedrijf. Met hun feedback kan je verbeteringen doorvoeren

Documentenbeheer

Beheren van je documenten en regelgevingen.

Middelenbeheer

Hou een overzicht bij van al je middelen en controleer of ze tijdig zijn onderhouden, geverifieerd, gecalibreerd, ...

Leveranciersbeoordelingen

Opvolging van leveranciers-prestaties.

Compliance

Rondgangen en audits

Uitvoeren van interne audits en inspecties via checklists op basis van ISO9001, BRC, IFS, eigen normen,...

Milieu

ISO14001

Beheer de milieuaspecten, definieer acties en zorg voor een duidelijk overzicht. Alles centraal beschikbaar en geïntegreerd met de andere functies in too-doo®.

Project

Projectbeheer

Definieer de interne projecten en voeg de teamleden toe die acties kunnen uitvoeren. Een handig project-dashboard toont het management de voortgang van de projecten.