← terug naar overzicht

De 5 valkuilen van bedrijfsdoelstellingen

  • mensen-icon

    Gert Van De Vijver09/02/2021

Een nieuw jaar, nieuwe bedrijfsdoelstellingen? Laat het niet bij goede voornemens blijven en vermijd deze 5 valkuilen.

Bij de start van een nieuw jaar stellen we naar goede gewoonte een lijstje op met goede voornemens. Ook op professioneel vlak. Vol goede moed om er dit (boek)jaar echt werk van te maken. Toch zijn er enkele valkuilen die ervoor zorgen dat het moeilijk wordt om die bedrijfsdoelstellingen te realiseren.


1. De doelstellingen zijn niet SMART

Een doelstelling moet beantwoorden aan het zogenaamde SMART-principe:

  • Specifiek en concreet: bv we streven naar een omzetstijging van 15%
  • Meetbaar: het moet uitgedrukt zijn in een bedrag, percentage, meer/minder, ja/nee antwoord … bv €100.000 meer omzet, het behalen van een ISO- certificaat, enz.
  • Acceptabel: de medewerkers moeten achter het doel staan.
  • Realistisch: het doel moet haalbaar zijn.
  • Tijdsgebonden: er moet een termijn aan gekoppeld zijn.

2. De doelstellingen lopen over een te korte termijn

Doelstellingen zijn een onderdeel van de droom die je hebt op lange termijn: wat wil ik bereiken met mijn onderneming, waar wil ik naartoe? Om die droom te realiseren, moet je ook bij het bepalen van je doelstellingen voldoende ver vooruit durven kijken. Nog te vaak reiken bedrijfsdoelstellingen tot maximum een jaar ver.


3. De doelstellingen kaderen niet in een overkoepelde visie

Heel wat bedrijfsdoelstellingen zijn losse, op zichzelf staande ideeën die niet gelinkt zijn aan een overkoepelende visie, een bedrijfsdroom. Terwijl ze net de concrete vertaling moeten zijn van die droom. En een bron van inspiratie voor de strategie om die te gaan realiseren. Begin dus bij het begin en denk na over je droom vooraleer je doelstellingen gaat bepalen.


4. De doelstellingen zijn louter financieel

Doelstellingen zijn nog te vaak financieel geïnspireerd: omzet, winst, voorraad… Durf verder te kijken dan dat. Ook het menselijk kapitaal in je onderneming (bijv. hr-beleid), de impact van je activiteiten op het klimaat (bijv. CO²-uitstoot) of het maatschappelijke engagement (bijv. MVO) kan je in doelstellingen gieten.


5. De doelstellingen worden niet opgevolgd

Zelfs als je alle voorgaande valkuilen hebt ontweken, schuilt er nog een laatste gevaar. Hoe goed je je doelstellingen ook hebt bepaald, beschreven en uitgewerkt, na verloop van tijd raken ze vergeten en worden ze dode letter… Opvolging en realisatie vragen immers tijd en werk. Splits daarom je doelstellingen op in concrete acties, wijs ze toe en volg ze op. Zo is de kans dat ze behaald worden, en dat binnen de vooropgestelde termijn, meteen een heel stuk groter