← terug naar overzicht

De 5 hefbomen voor duurzame groei

  • mensen-icon

    Gert Van De Vijver20/01/2021

Gert Van De Vijver, bezieler van too-doo, deelt zijn ervaringen rond Operational Excellence en de impact ervan op de groei van ondernemingen. 

Ondernemers hebben vaak zeer waardevolle ideeën om hun bedrijf te laten groeien en hun resultaten naar een hoger niveau te tillen. Alleen lopen ze, op weg naar die groei, vaak tegen dezelfde problemen aan. Ze verliezen zich in details, slagen er niet in om hun mensen en middelen georganiseerd te krijgen en hebben voortdurend het gevoel dat ze achter de feiten aan hollen. Met als gevolg dat ze hun vooropgestelde doelen niet bereiken. En dat is jammer. 

Ik ben ervan overtuigd dat je als ondernemer die uitdagingen, zowel structureel als operationeel, kunt omzetten naar hefbomen. Vanuit mijn jarenlange ervaring als operationeel manager verzamelde ik 5 hefbomen voor betere resultaten en een duurzame groei.  

1. Stel doelen op lange termijn 

Als je precies weet waar je met je bedrijf naartoe wil en dat ook letterlijk neerschrijft in een missie en visie, dan is de kans meteen een stuk groter dat je in je opzet slaagt. Bovendien zorgt deze denkoefening ervoor dat je bij het bepalen van je doelen gaat denken op lange termijn en dat ze dus ook bijdragen tot het realiseren van je missie. 

  • Kijk niet enkel naar de cijfers. Naast financiële doelen is er ook het menselijke aspect van je onderneming (ontwikkeling van je medewerkers, work-life balans …) en de impact van je business op het klimaat (bijvoorbeeld vermindering van de CO²-uitstoot). 
  • Door je doelen te kaderen in een overkoepelende strategie, vermijd je dat je missie en visie dode letter blijven. 
  • Durf af en toe stil te staan en stuur bij waar nodig. Je strategie groeit mee met je bedrijf, en omgekeerd.

2. Handel vanuit een strategie 

Vertrekken doe je dus steeds vanuit je strategische doelen, die je op hun beurt vertaalt naar concrete acties. Acties die je toewijst, opvolgt en evalueert. Gedaan met vergaderingen zonder actiepunten. Gedaan met achter de feiten aanhollen. Gedaan met het besef dat “het er dit jaar weer niet van gekomen is”. Iedereen weet precies wat van hem verwacht wordt en tegen wanneer. Zo kan je tijdig anticiperen op mogelijke hindernissen en proactief handelen.  

Denk maar aan de coronapandemie of de Brexit. Twee onverwachte situaties waarin het belangrijk is om snel te handelen. In een wendbaar bedrijf, waar alle processen, middelen en mensen duidelijk in kaart gebracht zijn, kan je op zo’n moment snel anticiperen en onmiddellijk bijsturen. Nog een voorbeeld: een klanten- of ISO-audit. Bij nog te veel bedrijven staat dit synoniem met heel wat extra workload en weken extra stress. Iets wat je kan vermijden door het hele jaar door alles goed te organiseren

3. Bewaar het overzicht 

Een gevaar dat om de hoek loert, is dat je je doorheen al die doelen en acties dreigt te verliezen in details. Iedereen gaat enthousiast aan de slag, inclusief de ondernemer zelf, en het overzicht is zoek. Daarom is het cruciaal dat alle data centraal beschikbaar is. Vaak beheren medewerkers en afdelingen hun eigen acties in aparte Excel bestanden of to-dolijsten. Als ondernemer zit je in de cockpit en moet je dus op elk moment zicht hebben op het globale overzicht. 

4. Breng structuur in je organisatie

Door structuur te brengen in je organisatie, vermijd je dat kennis en informatie versnipperd raken. De stap naar digitaal werken schrikt echter heel wat ondernemers af. Vooral de implementatiekost baart hen zorgen. Onterecht. Want de overschakeling brengt de groei van een onderneming net in een stroomversnelling. Je mensen, middelen en processen op een structurele manier organiseren, betekent een enorme winst aan efficiëntie. Van projectmanagement en interne processen tot klachtenbeheer en leveranciersopvolging. 

5. Betrek iedereen in je verhaal 

Van de aankoopverantwoordelijke tot de teamleader en de kwaliteitsmanager: iedereen speelt zijn rol in het groeiverhaal van je bedrijf. Om ervoor te zorgen dat iedereen “mee” is, moet alle informatie over workflows en bedrijfsprocessen vrij beschikbaar zijn. Net als je missie, strategie en doelstellingen. Alleen zo kan je mensen overtuigen om er ook naar te handelen en ga je samen voor meer efficiëntie en betere resultaten. 

Gert Van De Vijver, bezieler van too-doo